جناب آقای دکترسیدبابک ابراهیمی

باسلام
انتصاب شایسته جنابعالی رابه سمت معاون راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیرساتا تبریک عرض نموده،دوام توفیقات جنابعالی رادرخدمت به مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ازخداوندمنان خواهانیم
دبیر،موسسین جمعیت وشرکت تعاونی هشت بهشت