یادواره سردار ورزشکار استان اصفهان

شهید عبدالرسول زرین و شهدای ورزشکار دفاع مقدس در اصفهان با سخنرانی سردار حسین اشتری و با حضور جانبازان دفاع مقدس و نمایندگان جمعیت هشت بهشت جناب اقای نمد فروش (جانباز) ،سردار حاج مصطفی دافعیان (جانباز) و حاج محسن خیری مداح اهل البیت در تالار کوثر ارتش اصفهان برگزار گردید.