بسمه تعالی

سردار جناب آقای حاج مصطفی دافعیان جانباز معزز ۷۰ درصد و از اعضای محترم جمعیت خبر درگذشت اخوی گرامیتان جناب آقای حاج حسین دافعیان موجب تاثر و تاسف گردید بدینوسیله ضمن تسلیت به حضرتعالی و بازماندگان علودرجات ایشان و امرزش الهی برای آن مرحوم را مسئلت می نماییم

دبیر ،هیات موسس و اعضای جمعیت هشت بهشت