مراسم تكريم از ايثارگران وخانواده شهدا وپيشكسوتان دفاع مقدس درتالارمهستان اصفهان باحضور٥٥٠ نفرازخانواده عزيزان برگزار گردید

مراسم تكريم از ايثارگران وخانواده شهدا