فعال شدن امکان درج آگهی استخدام

امکان درج آگهی استخدام ،نمایش و جستجوی آگهی های استخدام در سایت جمعیت هشت بهشت اضافه گردید

کارجویان از زیر منوی کاریابی منوی آگهی های استخدام قایل مشاهده است

کارفرمایان عزیز نیز از منوی درج آگهی میتوانند آگهی خود را درج و از منوی تغییر آگهی میتوانند تغییرات خود را در آگهی درج شده اعمال نمایند

آگهی ها بعد از تایید مدیریت سایت قابل نمایش خواهد بود