جناب اقای صادق نصیرپور
مدیرعامل وعضومحترم هیات مدیره انجمن هشت بهشت
باسلام واحترام
درگذشت والده همسرتان موجب تأسف وتاثرگردیدضمن عرض تسلیت به حضرتعالی وهمسرمکرم ،برای ان عزیز سفرکرده علودرجات وغفران الهی ویرای بازماندگان صبروارامش از درگاه احدیت خواهانیم
دبیر،هیات مدیره،شرکت تعاونی،مجمع عمومی،ستادارکان کمیته ها،شورای مرکزی شهرستانهای استان اصفهان مقیم تهران وابسته به انجمن هشت بهشت،قرارگاه جهادی