دومین نشست کمیته کشاورزی آب و محیط زیست جمعیت هشت بهشت

بسمه تعالی

دومین نشست کمیته کشاورزی آب و محیط زیست جمعیت هشت بهشت  در تاریخ ۹۸/۸/۲۱ با حضور اعضای آن کمیته حساس و کاربردی و با دستور تعیین ارکان و تبیین اهداف و برنامه ها برگزار و ارکان بزگوار این کمیته به شرح آتی انتخاب شدند :

۱- جناب آقای مهندس سرافزار مدیرکل محترم امور آب وزارت جهاد کشاورزی اهل کاشان بعنوان رییس کمیته

۲- جناب آقای مهندس سید غلامحسین طباطبایی معاون سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی اهل جندق بعنوان نایب رییس کمیته

۳- جناب آقای دکتر اسماعیلی بیدهندی استاد دانشگاه تهران بعنوان متخصص در امور محیط زیست اهل بیدهند نطنز

۴- جناب آقای دکتر پوری رحیم بعنوان متخصص در پدافند غیر عامل (آب) اهل اصفهان

۵- جناب آقای مهندس سعید صادقی اهل اصفهان (زواره اردستان) بعنوان مسئول روابط عمومی کمیته اهل زواره اردستان

توفیق همه عزیزان را در راستای انجام برنامه ها و تحقق اهداف کمیته مزبور و جمعیت را از خداوند منان خواهانیم

دبیر جمعیت