بسمه تعالی

قابل توجه اعضای محترم انجمن هشت بهشت
قطعه زمینی واقع درمنطقه یک تهران ،بلواراوشان ،خیابان محک،جنب فروشگاه شهروند با مشخصات ذیل آماده فروش بوده که برای تامین مسکن اعضا در نظر گرفته شده است اعضای محترمی که تمایل به خرید دارند ازطریق  لینک ذیل ثبت نام نمایند.

——————————————–
الف-مشخصات
۱-مساحت ۴۰هزارمترمربع
۲-کاربری مسکونی R122
۳-دارای سندرسمی مالکیت
۴-قیمت اعلامی مالک برای فروش زمین متری ۱۵میلیون تومان
ب-شرایط واولویت ثبت نام:
۱-عضویت درانجمن هشت بهشت و تعالی اصفهان
۲–عضوفاقدمسکن مناسب باشد
۳-یکی اززوجین عضو انجمن هشت بهشت و اهل استان اصفهان باشد و اخیرا ازدواج کرده باشند
۴-خانواده شهدا وایثارگران ونخبگان وخانواده دارای فرزند و فعالین انجمن دراولویت هستند
۵-خرید۲۰۰سهم و هر سهم ۱۵ میلیون تومان

——————————————–
ج_تسهیلات ومزایا:
۱-پس از واریزمبلغ ۲۰۰ سهم عضو محترم مالک ۲۰۰ سهم از زمین شده وسند رسمی به همین میزان بصورت مشاعی بنام وی میشود
۲-استفاده ازمزایای وام بانکی درمرحله ساخت وساز
۳-استفاده ازمزایای سیاستهای عمومی دولت دربخش مسکن ازطریق هماهنگی با وزارت راه وشهرسازی

——————————————-
د-مهلت و طریق ثبت نام:
۱-مهلت ثبت نام از تاریخ اعلام بمدت دو هفته کاری است و این زمان قابل تمدید نبست
۲-ثبت نام ازطریق پایگاه رسمی انجمن هشت بهشت
اشخاصی که تاکنون برای عضویت درانجمن اقدام نکرده اند ابتدا بایستی از طریق لینک عضویت در انجمن اقدام نموده  و پس ازاخذ کد رهگیری مبادرت به ثبت نام در این طرح نمایند
۳-بمنظوربررسی شرایط ،احراز اولویت ها کمیته ای از معتمدین انجمن تشکیل خواهد شد.

جهت ثبت نام در انجمن اینجا کلیک کنید

جهت پیش ثبت نام زمین اینجا کلیک کنید

فرم عضویت در انجمن
فرم پیش ثبت نام زمین