بسم الله الرحمن الرحیم
به برکت ماه مبارک رمضان
اولین جلسه عملیاتی صادرات کالاهاومحصولات استان اصفهان باحضور جناب اقای دکترناصری معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان توسعه تجارت وجناب اقای عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران درعمان بانمایندگان شرکت تعاونی و دبیرجمعیت هشت بهشت
سازمان توسعه وتجارت ایران