اطلاعیه مهم
باعنایت به تصمیم مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹  هیات موسس جمعیت هشت بهشت و بمناسبت یکمین سالروز تاسیس جمعیت وگرامیداشت حماسه ۲۵ ابانماه سالروز عملیات غرور افرین محرم وتشییع باشکوه ۳۷۰ نفردلاورمردلشگرخط شکن امام حسین ع ودرآستانه روزتشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی ره نشست عمومی باحضورکلیه اعضای معززاعم ازهیات موسس کمیته های ۳۲ گانه وگروه جهادی واعضای شرکت تعاونی درمکان ذیل برگزارخواهدشد.
لذا کلیه دوستان نسبت به برنامه ریزی برای حضور خودومسولین مقیم تهران اهل استان اصفهان ونمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام ومارادرهرچه باشکوه برگزارنمودن این گردهمایی یاری فرماییدباتشکر

مکان بزرگراه شهیدچمران نمایشگاه بین المللی تهران
زمان_ازساعت ۱۸ الی ۲۱ شب ۴ آذر ماه ۱۳۹۸
ضمنا اعضای محترم درصورت تمایل درنمازجماعت مغرب وعشاجمعیت نیزکه درمسجدنمایشگاه برگزارمیشودبرای ایجادوحدت وانسجام حضوربهم رسانند.
مدعوین ویژه_فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اهل استان اصفهان _مسولین ارشد نظام

دبیرجمعیت هشت بهشت