اطلاعیه

ضمن تسلیت مجددبه خانواده مکرم شهید سردارحاج علی زاهدی به اطلاع کلیه اعضامیرساندمراسم تشییع سردارمخلص سپاه اسلام مجاهدشهیدحاج علی زاهدی روز جمعه پس ازاقامه نمازجمعه تهران برگزارمیشودازهمه اعضای انجمن تقاضامیشودضمن حضور در راهپیمایی روزقدس برای انزجارازاقدام مذبوحانه رژیم صهیونیستی درهدف قراردادن کنسولگری ایران دردمشق وشهادت جمعی ازمستشاران ورزمندگان بدون مرز دراین مراسم شرکت فرمایندضمنا متعاقبا خبرهای تکمیلی به اطلاع خواهدرسید برای شادی این شهدای خاصه شهیدسرلشگرپاسدارحاج علی زاهدی صلوات دبیر انجمن هشت بهشت و تعالی اصفهان