اطلاعیه استخدام

باتوجه به هماهنگی بعمل امده بامدیرعامل شرکت تولیدکننده خوراک دام واقع درقزوین تعداد ۸ نفرکارگرساده واپراتور ترجیحا بامدرک دیپلم مورد نیازهست درصورت تمایل اعضای جمعیت دراولویت جذب هستند

دبیرجمعیت