بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به صورت قرارداد خرید خدمت جهت شهرستانهای شاهین شهر و میمه، نایین و خوروبیابانک، شهرضا، نطنز،  فریدن و فریدونشهر از بین متقاضیان واجد شرایط مرد در رشته های حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی و حسابرسی در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد،  از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید. متقاضیان مربوطه جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت بنیاد مسکن استان به نشانی http://www.bonyadmaskan-isf.ir/ مراجعه نمایند.