اولین نشست کمیته کشاورزی آب ومحیط زیست

توسط |۱۳۹۸/۷/۱۴ ۱:۲۵:۵۲اکتبر 6th, 2019|اخبار کمیته ها|بدون ديدگاه

بسمه تعالی در اولین نشست کمیته کشاورزی آب ومحیط زیست درتاریخ 98/7/1 که باحضوراعضای جناب آقای مهندس طباطبایی وجناب آقای دکتراسماعیلی وجناب اقای مهندس پورهاشمی وجناب اقای مهندس توسلی ومدعوین جناب اقای ملک محمد وجناب اقای مهندس قادریان برگزارشدمصوبات ذیل مقررگردید: ۱_تااطلاع ثانوی جناب آقای مهندس طباطبایی بعنوان سرپرست این کمیته در جمعیت هشت بهشت [...]