اولین نشست کمیته عمران وشهرسازی ومدیریت شهری جمعیت

توسط |۱۳۹۸/۷/۱۶ ۱۳:۳۶:۰۲اکتبر 8th, 2019|اخبار کمیته ها|بدون ديدگاه

اولین نشست کمیته عمران وشهرسازی ومدیریت شهری جمعیت هشت بهشت درتاریخ 98/7/15  تشکیل وبشرح ذیل اتخاذتصمیم شد ۱_باتوجه به حجم وگستردگی امورعمرانی واجرایی ترین بودن این کمیته مقررشدارکان این کمیته تا۵ نفرباشد. ۲_حسب تصمیم اعضای حاضرجناب آقای دکتربرکتین بعنوان رییس کمیته مزبورانتخاب شدند ۳_همچنین جناب آقای مهندس ادایی خضری بعنوان مسول روابط عمومی کمیته یادشده [...]