درود

بعد از تکمیل اطلاعات CHOOSE FILE را بزنید و تصاویر مدنظرتان را انتخاب کنید و بعد دکمه ارسال را بزنید.

ارسال تصاویر