مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمدجواد ظریف خوانساری وزیر امور خارجه

دكتر سعید نمکی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان