۱-آیت‌الله یوسف طباطبایی نژاد

۲- آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی

۳- آیت‌الله مرتضی مقتدایی

۴- آیت‌الله عبدالنبی نمازی

۵- آیت‌الله عبدالمحمود عبداللهی