دکتر سید عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه

دکتر رضوان حکیم زاده سرپرست معاونت آموزش ابتدایی

دکتر غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشور

دکتر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات

مهندس محمدعلی جوادی معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی

مهندس محمود محمود زاده معاون وزیر مسکن راه شهر سازی

دکتر محمد رضا شانه ساز معاون وزیر و سرپرست سازمان غذا و دارو