استاد محمود فرشچیان

استاد حسن کسایی

سهراب سپهری

استاد حسین خواجه امیری (ایرج)

جناب آقای جهانبخش سلطانی

استاد رضا ارحام صدر

جناب آقای هوشنگ حریرچیان

جناب آقای  همایون ارشادی

استاد محمدعلی کشاورز

جناب آقای حسن اکلیلی

جناب آقای قدرت الله ایزدی

جناب آقای حامد کمیلی

جناب آقای سید مهرداد ضیایی

استاد کمال‌المُلک

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی

آیت الله سید حسن مدرس

آیت الله دکتر بهشتی

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی

دیگر مشاهیر

شیخ بهائی ، علامه محمد باقر مجلسی ، حضرت آیت ا… حاج آقا رحیم ارباب ، آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی ، شیخ صدوق ، بانو مجتهده امین ، علامه میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی ، محمد حسین صغیر اصفهانی ، سید حسام الدین سراج ، آیت الله اشرفی اصفهانی ، سید احمد اصفهانی متخلص به هاتف ، کمال الدین اسماعیل اصفهانی ، مسعود بیضاوی معروف به بابا رکن‌الدین و …