شرایط و فرم عضویت جمعیت هشت بهشت

مرحله ۱ از ۵

۲۰%
 • کلیه اشخاص حقیقی جهت عضویت در ارکان و حضور در کلیه سطوح جمعیت باید از شرایط زیر برخوردار باشند :
  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
  • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • داشتن حداقل ۱۸ سال سن
  • اعتقاد به اهداف جمعیت و پذیرش مصوبات آن
  • حسن شهرت و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
  • عدم وابستگی و همکاری با گروه های معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران.
  تبصره : اصفهانی مشمول عضویت در جمعیت به کسی اطلاق میشود که خود ،پدر و مادر یا یکی از آنها متولد استان اصفهان بوده و یا حداقل پنج سال در استان اقامت داشته است. تائید این صفحه به منزله قبول شرایط فوق می باشد.