آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان

دکتر عباسعلی کدخدایی حقوقدان شورای نگهبان

دکتر سید فضل الله موسوی حقوقدان شورای نگهبان